ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

logo
Звіт про діяльність ЗДО

 

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДО № 205 В ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2019 РОКУ

 

Звіт про діяльність ЗДО № 205 в оздоровчий період 2019 року

 

 

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 205 «СВІТЛИЦЯ» за підсумками роботи

в 2018-2019 навчальному році

 

Звіт завідувача за підсумками роботи в 2018-2019 навчальному році

 

 

Аналіз роботи ДНЗ № 205 «Світлиця»

за оздоровчий період 2018 року

Впродовж оздоровчого періоду 2018 року робота дошкільного навчального закладу № 205 «Світлиця» була спрямована на активізацію всіх форм збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я дошкільників; організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку; закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе; збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

Пріоритетними завданнями в цей період були визначені:

 1. Забезпечити подальше формування морально-етичної культури та виховання духовних цінностей у дошкільників засобами музики, театралізованої, та ігрової діяльності.( 1р.)
 2. Продовжити впровадження методу спільної з батьками проектної діяльності для забезпечення збереження здоров’я вихованців. (2 р.)

Функціонування дошкільного навчального закладу відбувалося у відповідності з законодавчими і нормативними актами про дошкільну освіту, вимогами Базового компонента дошкільної освіти, комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та програми розвитку дітей від  пренатального періоду до трьох років «Оберіг».

Згідно з тимчасовим штатним розкладом в ДНЗ під час оздоровчого періоду функціонувало:

 • з 01.06.2018 – 31.06.2018 6 вікових груп з 12-годинним режимом перебування: 2 групи для дітей раннього віку, 4 групи для дітей дошкільного віку;
 • з 01.07.2018 – 31.08.2018 5 вікових груп з 12-годинним режимом перебування: 2 групи для дітей раннього віку, 3 групи для дітей дошкільного віку;

Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних вимог було змінено режими дня в усіх вікових групах, що забезпечило максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі, відповідно до віку тривалість денного сну, збагачене вітамінами харчування (введення другого сніданку), оптимальну рухову активність впродовж дня.

З метою якісної організації та ефективної роботи ДНЗ в оздоровчій період було видано накази:

 • від 14.05.2018 № 58р «Про організацію роботи закладу дошкільної освіти в оздоровчий період 2018 року»;
 • від 16.05.2018 № 59р «Про затвердження мережі ЗДО на оздоровчий період 2018 року»;
 • від 17.05.2018 № 63р «Про затвердження штатного розкладу в оздоровчий період 2018 року»;
 • від 23.05.2018 № 84р «Про заходи безпеки в оздоровчий період 2018 року».

З охорони праці, охорони життя та здоров’я вихованців було проведено виробничу нараду та позаплановий інструктаж працівників закладу.

Ефективному виконанню завдань оздоровчого періоду сприяли наступні заходи:

 • майстер класи «Створюємо рух разом», «Пластилінографія», метою яких стало підвищення рівня професійної компетентності вихователів, щодо урізноманітнення форм і методів роботи з дітьми, розвивати партнерські взаємини між членами педагогічного колективу;
 • семінар-практикум «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів», організований з метою формувати вміння моделювати й реалізовувати стратегію спілкування з батьками, розвивати вміння розв’язувати конфліктні ситуації
 • проведення відкритих показів різних форм роботи з питань оздоровлення дітей влітку, а саме: організація ігор з піском, спільної діяльності вихователя з дітьми на прогулянці; особливості проведення загартовуючих та водних процедур тощо;
 • педгодини «Дотримання вимог нормативних документів у процесі роботи з дітьми під час оздоровчого періоду»; «Театралізовані ігри в дошкільному закладі: особливості організації»; «Організації роботи з дітьми в адаптаційний період».
 • консультації та надання методичних рекомендацій: «Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів»; « Формування морально етичної культури засобами музики, театралізованої діяльності», «Моральне виховання дітей дошкільного віку», «Організація роботи з дітьми на городі влітку», «Виховне значення народних ігор», «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками», «Традиційне ліплення з нетрадиційних матеріалів», «Організація обрядових свят». Контрольно-аналітична діяльність в оздоровчий період проходила через аналіз та вивчення питань щодо планування роботи з дітьми, виконання режиму дня, підготовки й проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження, якості проведення роботи з формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників різних вікових груп, організації рухової активності дітей впродовж дня, якості проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, організації  харчування, виконання інструкцій з охорони життя та попередження дитячого травматизму, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, створення умов для екологічного виховання та СХД, організації заходів з ОБЖД тощо.

Реалізації завдань оздоровчого періоду сприяла тісна співпраця та взаємодія з батьками. Завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу та батьківської громадськості предметно-розвиваюче середовище дошкільного закладу було поновлено, дооснащено обладнанням для організації ігор з водою, піском, вітром, самостійно-художньої діяльності та ручної праці.

Створено комісію по контролю за ходом підготовки до оздоровчого періоду, до складу якої увійшла батьківська громадськість. Здійснено контроль за готовністю матеріально-технічної бази до оздоровчого періоду; спільно з батьками проведено рейд-перевірку готовності груп до роботи в літній період; перевірено санітарний стан майданчиків, приміщень, місць для прогулянок; завезено пісок на ігрові групові майданчики. На постійному контролі адміністрації закладу та батьківської громадськості знаходилось питання щодо виконання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ.

Ефективними формами взаємодії з батьками стали: родинне дозвілля, присвячене Дню захисту дитини «Світ дитини»; консультації для батьків дітей-новачків щодо адаптації дитини до умов ДНЗ; організація тематичної виставки «Бережемо життя та здоров’я дитини», оформлення фотоколажів за підсумками роботи в літній період, реалізова впровадження проекту «Формування здорового способу життя на основі усної народної творчості» виставки спільних сімейних робіт «Безпека дитини влітку»; оформлення батьківських інформаційних куточків з питань організації раціонального харчування дітей влітку, організації загартовуючи процедур впродовж літа, вимог до одягу та взуття дітей влітку, безпеки в природі тощо.

Педагогічний вплив на дитину, за рахунок його циклічності, дозволив виконувати завдання літнього оздоровчого періоду в комплексі. Діяльність дошкільників була пізнавальною, захоплюючою, різноманітною. Завершальними формами роботи в тематиці тижнів були конкурси малюнків, виставки дитячих поробок, організація театралізованих вистав, свят, дозвіль, розваг. Найбільш цікавими для дітей стали театралізовані вистави “Про вогонь нам треба знати – з ним не можна жартувати” та інші.

Основним пунктом в режимі дня стало виконання комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастка після сну,  фізкультурні заняття, розваги тощо.

В свою чергу, ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи  у літній період залежала від урахування ряду важливих чинників, а саме:  дотримання належного рухового режиму життєдіяльності дітей;· доцільного комплексного використання основних засобів фізичного виховання (фізичні вправи – гімнастика, ігри, елементи спорту  і туризму; оздоровчі сили природи – повітря, сонце, вода; гігієнічні фактори – режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та інше) через застосування в освітньому процесі різних організаційних форм: занять з фізичної культури;· фізкультурно-оздоровчих заходів (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури);· форм організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

Організація таких спортивних свят, розваг, як «Веселі перегони», «Плигай краще – будеш вище», «Мій веселій друг м’яч» сприяла комплексному виконанню завдань фізичного, валеологічного, екологічного виховання, створила атмосферу активної співпраці з сім’єю та надала емоційного забарвлення.

З метою подальшої активізації роботи щодо забезпечення збереження здоров’я дітей вважаємо за доцільне спільної з батьками вихованців формувати ціннісне ставлення дошкільників до власного здоров’я через удосконалення методів і форм організації активного відпочинку дітей.

Значна увага влітку приділялась створенню умов для пошуково-дослідницької діяльності дітей у природі: в кожна вікова група устаткована обладнанням для ігор з піском, сонцем, повітрям, водою. Діти всіх дошкільних груп висадили овочеві культури та спостерігали за їх ростом на городах. В наявності весь матеріал для трудових доручень.

Організація пошуково-дослідницької діяльності забезпечила підвищення пізнавальної активності дошкільників. Впродовж тематичного тижня «У світі рідної природи» з дітьми молодшого, середнього та старшого віку була проведена серія занять з використанням дослідів, екологічних ігор, спостережень. Педагоги очолювали і спрямовували роботу з дошкільниками на систематизацію та отримання нових знань про основні ознаки живої та неживої  природи, виховання інтересу до неї, розширення кругозору та розвиток пізнавальних здібностей.           Наданню валеологічних знань дітей та розширенню знань за програмою з ОБЖД сприяло проведення тематичних тижнів: «Тиждень безпеки», «Тиждень здоров’я», під час яких була проведена серія тематичних бесід, ігор, занять та розваг. Слід підкреслити, що проведені спортивні розваги «Цікава прогулянка», «Ми – пілоти» в організації яких прийняли участь всі педагоги ДНЗ, позитивно сприяли виконанню завдань з ОБЖД щодо навчання дітей правилам дорожнього руху, пожежної безпеки, особистої безпеки вдома та на вулиці.

Випадків травматизму під час оздоровчого періоду з 01.06.2018 по 31.08.2018 не зафіксовано.

Загалом влітку було продовжено системну планомірну роботу з дошкільниками з усіх освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Однак, актуальним залишається відродження духовних цінностей та подальше формування морально-етичної культури у вихованців засобами музики, театралізованої та ігрової діяльності. Напрацювання педагогічного колективу вимагають подальшого пошуку та впровадження інноваційних підходів щодо патріотичного виховання дошкільників.

Під особливим контролем в оздоровчий період 2018 року знаходились питання організації харчування дітей.

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей здійснювалось керівником закладу в тісному контакті із комірником, кухарем, батьківською громадськістю.

В оздоровчий період було продовжено оперативний контроль за організацією та якістю харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста та сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, з громадського контролю за якістю харчування, з контролю за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товару за державні кошти. За звітний період порушень з означеного питання виявлено не було.

Харчування дітей було організовано відповідно до примірного 2-тижневого меню.

Аналіз фактичного виконання норм харчування за оздоровчий період 2018 року ДНЗ № 205 показав, що загалом в повному обсязі (100%) виконано норми щодо споживання продуктів харчування – масла вершкового, олії , яєць, картоплі, цукру; на достатньому рівні знаходиться споживання – м’яса (86 %), риби (60%), молока (84%), сиру кисломолочного (87%), сиру твердого (80%) овочів (86%), соку (97%); фруктів (92%).

Показники (%) калорійності харчування, споживання білків, жирів, углеводів за оздоровчий період розподілились наступним чином:

показник ясла (%) садок (%) середній показник (%) за оздоровчий період 2018 року
Б 112 115 114
Ж 89 96 93
У 108 110 110
К 97 99 98

З наведеного спостерігається невелике надмірне споживання білків і вуглеводів та недостатнє – жирів, і як наслідок: незначне невиконання показників калорійності харчування.

Суворий контроль здійснювався за виконанням вартісних показників харчування.

Однак, в червні та липні ці показники було занижено відповідно на 1,37 грн. та 1,38 грн. в групах дошкільного віку, а серпні – в групах раннього та дошкільного віку на 1,72 грн. та 4,03 грн. Причинами такої ситуації стала нестійка чисельність контингенту дітей, яка постійно змінювалась впродовж оздоровчого періоду; тимчасове припинення прийому дітей на період ремонтних та профілактичних робіт в серпні; неповний обсяг завозу замовлених продуктів, а саме – овочів та фруктів. Ці фактори не дозволяли вносити значні корективи в систему харчування і, як наслідок, зменшило вартість харчування дітей груп раннього та дошкільного віку.

Резервом в роботі на наступний оздоровчий період 2019 року залишається контроль за дотриманням вартісних показників харчування, виконання умов договорів постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини, забезпечення норм харчування відповідно до вимог.

В цілому, аналіз проведеної роботи показав, що спільними зусиллями педагогічного, медичного і обслуговуючого персоналу, батьків завдання оздоровчого періоду 2018 року успішно вирішено; в повній мірі використано засоби, сприятливі для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей.

Важливим завданням формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку залишаеться вибір методів виховного впливу, завдяки яким дітям прищеплюється позитивне ставлення до моральних цінностей, здобутків духовної культури, апелюють до розуму, почуттів дитини.

Впровадження проектної діяльності впродовж 2016-2018 років засвідчує, що проєкт є ефективним методом збагачення морально-патріотичного досвіду вихованців, який дає змогу широко охопити всі види діяльності дитини, оскільки акумулює в собі пізнавальну, ігрову та творчу діяльність, охоплює всі аспекти життєдіяльності дітей у дошкільному закладі та вдома.  За допомогою проектної діяльності діти поглиблюють своє творче ставлення до навколишньої дійсності, навчаються встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у світі. Досягаючи поставленої перед собою конкретної мети, дошкільники діють свідомо, із задоволенням, без примусу, бо проблема, за розв’язання якої вони свідомо беруться, має для них внутрішню цінність, пов’язана з їхніми потребами та інтересам. Реалізовані проекти створюють умови творчого саморозвитку та самореалізації  вихованців і педагогів, дають можливість  самостійно здобувати знання,  орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і вирішувати її, зануритися в історичні події рідного краю та відчути себе причасним до історичної спадщини Батьківщини. Відповідно, на оздоровчий період 2019 року пріорітетним завданням педагогічного колективу є збагачення морально-патріотичного досвіду вихованців шляхом реалізації спільної проектної діяльності учасників освітнього процесу.

На оздоровчий період 2019 року залишаються питання щодо педагогічної діяльності, які потребують удосконалення, а саме:

 1. Формувати ціннісне ставлення дошкільників до власного здоров’я через удосконалення методів і форм організації активного відпочинку дітей.
 2. Збагатити морально-патріотичний досвід вихованців шляхом реалізації спільної проектної діяльності учасників освітнього процесу.

 

 

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 205 «СВІТЛИЦЯ» за підсумками роботи

в 2017-2018 навчальному році

Загальні відомості

Відповідно до Статуту Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 205), затвердженого рішенням запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та погодженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016 № 683р, засновником (власником) ДНЗ № 205 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 205 є департамент  освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – ТВО Хортицького району).

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 205, організацію його освітньої, фінансово-господарської, соціально-побутової тощо діяльності, забезпечення виконання завдань ДНЗ, передбачених законодавством, Положенням про дошкільний навальний заклад, Статутом та Контрактом, посадовою інструкцією, здійснює завідувач.

Я, Лаптєва Олена Михайлівна, 1964 р.н., освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи майже 20 років, з 15.02.2016 очолюю колектив ДНЗ № 205 для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання, навчання та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

ДНЗ № 205 (вул. Ентузіастів,14-А) побудовано за типовим проектом.

ДНЗ № 205 працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Проектна потужність – 12 груп.

Проектна кількість місць – 220 дітей.

Прийом дітей до ДНЗ № 205 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу освіти Хортицького району.

Групи у ДНЗ № 205 комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей з урахуванням побажань батьків.

Станом на 01.09.2017 в ДНЗ № 205 було укомплектовано 11 вікових груп (219 дітей): 4 групи для дітей раннього віку (51 вихованець) та 7 груп для дітей дошкільного віку (168 вихованців). На кінець навчального року мережу груп та контингент дітей було збережено.

 

Матеріально-технічна база

В закладі дошкільної освіти створено умови щодо забезпечення всебічного розвитку, виховання та навчання дітей. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр, відповідають віковим особливостям дітей. Розвивальне середовище дошкільного закладу постійно удосконалюється відповідно до вимог сьогодення.

Втілення заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання є одним із пріоритетних напрямків у структурі управлінської системи в ДНЗ.

Відповідно до Статуту ДНЗ (розділу Х. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 205) фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису ДНЗ № 205 є: кошти загального фонду місцевого бюджету; кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету; кошти єдиного цільового фонду міської ради; благодійні внески фізичних та юридичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством України. Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

За рахунок коштів міського бюджету впродовж звітного періоду у ДНЗ № 205 здійснено: заміну віконних блоків (51 шт.) на суму 443007 грн., установку 3-х  ігрових тіньових навісів на суму 518586 грн., спорудження спортивно-ігрового майданчика на суму 210000 грн., демонтаж фасадної плитки на суму 33290,81 грн.

На сьогодні відповідно до потреб закладу за кошти міського бюджету встановлено кнопку тривоги – 1047,42 грн., встановлено телефонний зв’язок УКРТЕЛЕКОМ – 444,45 грн., виділено на оренду контейнерів та вивіз сміття ТОВ «ГРАНІК» 1448,67 грн.

Загальна сума коштів міського бюджету, виділених ДНЗ № 205, склала 1207824,35 грн.

Також, було залучено 44000 грн. бюджетних коштів на придбання котла харчового електричного (20000 грн.), пральної побутової машини (12000 грн.), принтера кольорового лазерного (7000 грн.), швейної побутової машини (5000 грн.);   виділено 30000 грн. для придбання матеріалів, які буде використано для ремонту медичного кабінету та інших приміщень; на придбання перфобіндера виділено 6000 грн.

Загальна сума бюджетних коштів, виділених на придбання, склала 80000 грн.

Станом на 01.09 2017 на рахунку ДНЗ № 205 благодійного фонду «Розвиток» (далі – БФ) значилась сума 33450,42 грн. Впродовж навчального року отримано 22706,11 грн. благодійної допомоги. На потреби закладу було використано 57960,13 грн. позабюджетних коштів. Залишок коштів станом на 01.06.2018 становить -1803,60 грн. (борг).

За рахунок коштів БФ з 01.09.2017 по 31.05.2018 були проведені ремонтні роботи та здійснені придбання, а саме:

Напрямок витрат Сума
1 Господарчі товари 3246,88
2 Деталі для ремонту сантехнічної системи 618
3 Деталі для ремонту електросистеми 789,90
4 Миючі та дезінфікуючі засоби 2058,82
5  Канцтовари 2782,69
6 Методична література 393
7 Медикаменти (шприци для щеплень, вата, спирт) 1792,70
8 Журнали бракеражу готової продукції на харчоблок – 2 шт. 150
9 Блок живлення «МАSTAK» 140
10 Дзвінок сигнальний – 2 шт. 840
11 Шифер, брус, профіль для ремонту тіньового навісу гр. № 7 4704,54
12 Дитячі меблі (стіл – 12 шт., стілець – 24 шт., вішалка для рушників 20 секцій) 15650
13 Халати білі – 20 шт. 4637,25
14 Килимки ORTODON для проведення гімнастики пробудження в залі спортивній 1200
15 Сітки москітні – 22 шт. 4840
16 Ремонт МФУ НР (заміна термоплівки, гумового валу, картриджа) 1191,80
17 Заправка картриджів 690,10
18 Оплата послуг Інтернету (100 грн. в місяць) 900
19 Повірка лічильника гарячої води 102
20 Підписка на періодичні видання на І півріччя 2018 2234,36
21 Реєстрація та обслуговування сайту ДНЗ на 1 рік 1292
22 Налаштування телекомунікаційного обладнання 1050
23 Бензин – 7 л, волосінь для бензокосарки 234
24 Квіти троянди для центральної клумби – 2 шт. 99,06
25 Клавіатура комп’ютерна 148,71
26 Пісок – 7 т 1590
27 Підключення нового котла КЕ-60 1519
28 Ремонт котла КПЕ-60 (заміна 3-х тенів) 1680
29 Ремонт проточного водонагрівача 250
30 5% фонду від коштів, які надійшли на р / рахунок 113532
Всього витрачено 57960,13

 

Аналіз стану матеріально-технічної бази ДНЗ № 205 показав, що рівень технічного стану приміщень та споруд на сьогодні має такі показники:

технічний стан покрівлі всієї будівлі ДНЗ – в задовільному стані;

технічний стан приміщень групових кімнат та службових приміщень – в задовільному стані, стан рекреацій – незадовільний, потребує ремонту;

технічний стан системи електрообладнання – в задовільному стані, але потребує модернізації;

технічний стан обладнання на майданчиках – в задовільному стані;

технічний стан освітлення на території – в незадовільному стані, потребує встановлення освітлення на опорах;

технічний стан системи водо- та теплопостачання – в задовільному стані.

На сьогодні основними проблемними питаннями, які потребують вирішення у зміцненні його матеріально-технічної бази, виступають: заміна технологічного обладнання; відновлення системи освітлення та водовідведення території закладу дошкільної росвіти; ремонт системи водо- та теплопостачання; капітальний ремонт рекреацій та ремонт фасаду будівлі; поповнення обладнання, меблів для створення відповідних санітарному законодавству умов перебування дітей в закладі; удосконалення розвивального простору сучасними ігровими модулями, іграшками, атрибутами з урахуванням особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди дошкільного дитинства; покращення фізкультурно-оздоровчої та медичної бази; розширення інформаційного поля методичного кабінету тощо.

Основним недоліком та перешкодою до подальшого вдосконалення матеріально-технічного стану закладу є недостатнє бюджетне фінансування, хоча, вимоги сьогодення потребують активної позиції з боку завідувача у співпраці з батьківською громадськістю для втілення в життя заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

 

Кадрове забезпечення

Станом на 01.09.2017 ДНЗ № 205 був на 100 % укомплектований педагогічними працівниками. Станом на 31.05.2018 освітній процес в ДНЗ № 205 забезпечували 27 педагогічних працівників, а саме: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, керівник гуртка (за сумісництвом), інструктор з фізичної культури, 2 музичних керівника та 21 вихователь. Вакантними залишились посади 1 керівника гуртка та 1 вихователя.

З них мають повну вищу освіту – 12 педагогів (44 %), неповну вищу – 15 (56 %).

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

вища категорія – 1 особа (4 %);

І категорія – 3 особи (10 %);

ІІ категорія – 1 особа (4 %);

спеціаліст – 7 осіб (26 %);

8-9 тарифний розряд – 15 осіб (56 %);

6 педагогів мають звання «вихователь-методист» (24 %).

Станом на 01.09.2017 зі стажем роботи до 3-х років в закладі працювали 8 педагогів (30 %), до 5-ти років – 2 педагоги (7 %), понад 5-ти років – 5 педагогів (19 %), понад 10-ти років – 6 педагогів (22 %), понад 20 років – 3 педагоги (11 %), понад 30 років – 3 педагоги (11 %).

Аналіз кадрового складу педагогічного колективу за віковими категоріями показав, що в закладі у звітний період працювали педагоги таких вікових категорій: до 30 років – 7 педагогів (26 %), 30-50 років – 12 педагогів (44 %), 50-60 років – 7 педагогів (26 %), понад 60 років – 1 (4 %). Різновіковий склад колективу дав певні переваги – досвід і навички педагогів із великим досвідом разом з енергією та новаторськими ідеями молодих спеціалістів дали можливість втілювати нові прогресивні педагогічні ідеї, допомогли у впровадженні новітніх педагогічних технологій та нестандартних напрямків педагогічної діяльності.

В закладі створені оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів, щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного законодавства. За 2017-2018 навчальний рік курси підвищення кваліфікації пройшли 7 педагогів (26 %), атестовано 4 педагоги (15 %), трое з яких підтвердили раніше присвоєне звання «вихователь-методист».

Атестаційний період у дошкільному закладі дав змогу виявити як сильні, так і слабкі сторони в роботі вихователів, вніс певні корективи в професійну діяльність педагогів. Важливо, щоб педагогічні працівники, які пройшли атестацію, в подальшому демонстрували зростання рівня своєї педагогічної майстерності. Поряд із достатньою результативністю, педагогам необхідно активізувати власну діяльність щодо зростання фахової та педагогічної майстерності. Актуальним є розгляд питання щодо власних публікацій в педагогічній пресі, відкриття власних сторінок на сайті ДНЗ № 205 з метою підвищення іміджу професії вихователя закладу дошкільної освіти тощо.

Необхідно зауважити, що на сьогодні в закладі створено дружню команду працівників-однодумців, у якій панує творча атмосфера та доброзичливий продуктивний психологічний мікроклімат.

 

Медичне обслуговування

На постійному знаходяться питання щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов виховання дітей, щодо збереження здоров’я дітей; в закладі забезпечено відповідні умови для здійснення медично-профілактичних заходів, своєчасних медичних оглядів вихованців та працівників закладу.

Щороку в червні та грудні працівники ДНЗ № 205 проходять щорічний медогляд відповідно до статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» (із змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

В закладі створені умови для забезпечення якісного медичного обслуговування дошкільників. Заклад дошкільної освіти має обладнаний медичний кабінет, ізолятор.

Медичне обслуговування вихованців у ДНЗ № 205 у звітний період здійснювалось лікарем-педіатром Лахно І.П., посада якої входить до закладу охорони здоров’я, та сестрою медичною старшою Власенко Л.С., посада якої входить до штату ДНЗ. До обов’язків лікаря-педіатра та сестри медичної старшої відносяться: постійний контроль за станом здоров’я вихованців; проведення обов’язкових медичних оглядів і профілактичних щеплень дітей; надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.

В ДНЗ № 205 розроблена система оздоровчих та профілактичних заходів щодо загартування й оздоровлення дітей, яка з успіхом використовується вихователями всіх вікових груп та дає позитивні результати.

Відповідно до п. 8 р. ХІ Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, визначення ефективності роботи ДНЗ щодо збереження і зміцнення здоров’я здійснюється за критеріями щодо стану здоров’я дітей з урахуванням даних медичних оглядів, захворюваності тощо.

Оцінка стану здоров’я дитячого контингенту ДНЗ № 205 включає такі показники:

поширеність захворюваності (рівень, структура);

гостра захворюваність (рівень, структура);

захворюваність дітей у випадках і днях на 1 дитину;

питома вага дітей, які часто хворіють;

індекс здоров’я;

питома вага дітей з морфофункціональними відхиленнями;

питома вага дітей з хронічними захворюваннями;

питома ваги дітей, функціонально не готових до навчання у школі;

розподіл дітей за групами фізичного розвитку;

розподіл дітей за групами здоров’я.

За цими показниками цифровий матеріал був опрацьований за загальноприйнятими методами варіаційної статистики. В результаті аналізу стану здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до їх перебування в закладі, рівень медичного обслуговування у 2017 році (порівняно з 2016 роком), встановлено наступне.

Наприкінці 2017 року, з метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників, було проведено медичний огляд вихованців ЗДО. Всього поглибленому медичному огляду підлягало 221 дітей: 103 хлопчиків та 118 дівчинки.

Згідно з медичними висновками, зробленими спеціалістами, виявлена 120 здорова дитина (54,3 %), 101 хвора дитина (45,7 %).

Отримані результати свідчать про значне зниження рівня захворюваності серед вихованців ЗДО на 121 випадок порівняно з 2016 роком; показник захворюваності в 2017 році склав 2162,2 ‰ проти 2875,6 ‰ в 2016 році. Також зменшилась кількість захворювань на ГРВІ та грип з 489 випадків до 365, а показник захворювань на ГРВІ та грип в 2017 році склав 1644,1 ‰ проти 2339,7 ‰ в 2016 році. Разом з тим, значно збільшився рівень захворювань на ГКІ до 8 випадків, збільшивши показник захворюваності до 36 ‰, хоча в 2016 році жодного випадку захворювань на ГКІ серед вихованців ЗДО не було зафіксовано. На 31,3 ‰ збільшився показник захворювань на повітряну віспу, випадків захворювань на скарлатину та кір в 2017 році не було зафіксовано.

Батьки 2-х вихованців станом на 15.01.2018 не забезпечили здійснення щеплень дітям проти кору, у т.ч. – 1 випадок через відмову, 1 – з інших причин).

З метою запобігання розповсюдженню захворюваності на кір ЗДО були проведені профілактичні заходи, а саме:

індивідуальні бесіди з батьками вихованців, які відмовляються від щеплень;

інформаційна кампанія, з метою формування обізнаності учасників освітнього процесу про захворювання на кір, можливі ускладнення та шляхи попередження інфікування, в інформаційних куточках було розміщено пам’ятки, інформаційні листи, бюлетені, тематичні плакати щодо небезпеки поширення кору;

вживаються заходи щодо проведення планових профілактичних щеплень проти кору згідно з календарем профілактичних щеплень.

Індекс здоров’я зменшився на 0,3; захворюваність дітей у днях на 1 дитину значно підвищилась з 3,5 до 18. Чисельність дітей, які часто хворіли, зросла до 9 ( в 2016 році таких дітей не було зафіксовано).

У результаті моніторингових досліджень встановлено, що питому вагу в 2017 році у загальній чисельності дітей з морфофункціональними відхиленнями перше місце займають порушення опорно-рухового апарату (43 дитини), друге – з порушеннями зору (10 дітей), третє – з вадами мовлення (8 дітей). В 2016 році друге місце «посіли» вади мовлення у 7 дітей, третє – вади зору у 5 дітей. Зросла кількість дітей з патологією серцево-судинної системи з 14 до 16.

Порівняно з минулим роком на 2 % зменшилась кількість дітей І групи здоров’я, на 1,1 % збільшилась кількість дітей ІІ групи здоров’я, кількість дітей ІІІ групи здоров’я збільшилась на 1 %. Загалом кількість хворих дітей збільшилась на 7 % за рахунок збільшення випадків захворювання ССС на 5,9 %, органів зору на 7,5 %.

Загальна картина захворюваності вихованців в ЗДО показує, що хоча комплекс оздоровчих та профілактичних заходів загалом і мають позитивний вплив на стан здоров’я дітей, проте, в подальшому є нагальна потреба посилення ефективності системи фізкультурно-оздоровчих заходів щодо профілактик дефектів опорно-рухового апарату, зокрема, порушень постави та плоскостопості у дошкільників, зокрема, через удосконалення системи роботи з навчання основних рухів дітей дошкільного віку.

Проблемою залишається достатньо високий рівень захворюваності вихованців після вихідних та святкових днів, хоча в ЗДО систематично впроваджується комплекс спеціальних профілактичних заходів в період сезонного підйому захворюваності.

Педагоги творчо співпрацюють з батьками та педагогічним колективом на засадах співдружності та порозуміння, успішно втілюючи нетрадиційні та інтегровані форми роботи з сім’ями в напрямі збереження та зміцнення здоров’я вихованців.

Спільні зусилля спрямовуються у напрямі щодо створення оптимальних умов здоров’яформуючого середовища у закладі дошкільної освіти, пошуку шляхів застосування сучасних підходів та технологій, направлених на збереження та зміцнення здоров’я вихованців.

Завдяки вищезазначеній системі роботи педагогічного колективу та об’єднаним зусиллям всіх учасників освітнього процесу з питань організації безпечного перебування дітей в умовах ЗДО (догляд за дітьми, організація харчування, попередження інфекційних і вірусних захворювань) досягнуто зниження показника захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

В поточному навчальному році, в порівнянні з попереднім, в цілому по закладу зросли показники оцінки рівня фізичної підготовленості дошкільників. Загалом показник випадків захворювань дітей знизився на 2,1% (порівняно: 2016-2017 н.р. – 17,6%; 2017-2018 н.р. – 15,5%), не зважаючи на те, що кількість дітей диспансерної групи при вступі в ЗДО щороку збільшується, підвищується рівень інфекційних захворювань у соціумі.

Спрямуванню системи роботи педагогічного колективу на досягнення якісних показників у виконанні поставленого завдання сприяли наступні фактори: урахування в фізкультурно-оздоровчій роботі результатів поглибленого огляду дітей, індивідуальних рекомендацій для кожного вихованця; підвищення психологічного комфорту та зацікавлення  вихованців за рахунок проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за межами групи; систематичне проведення моніторингу стану здоров’я дітей та результативності реалізації оздоровчої системи в дошкільному навчальному  закладі.

 

Організація харчування

Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я залишається повноцінне та якісне харчування дітей. Організація харчування дітей в 2017-2018 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог  постанови Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами) та інших нормативно-правових актів.

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей здійснюється керівником закладу в тісному контакті із сестрою медичною старшою, комірником, шефом-кухарем, батьківською громадськістю.

В закладі ведеться оперативний контроль за організацією та якістю харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста та сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, з громадського контролю за якістю харчування, з контролю за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товару за державні кошти.

Харчування дітей було організовано відповідно до примірного 2-тижневого меню. Впродовж року було забезпечено дотримання затверджених вартісних показників харчування та норм харчування в ЗДО.

Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти повністю укомплектований працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

Згідно з чинними нормативно-правовими актами на кінець 2017-2018 навчального року батьки 33 вихованців закладу були звільнені від плати за харчування, з яких: 13 дітей з багатодітних сімей, 15 дітей з малозабезпечених сімей, 4 дитини батьків учасників АТО та 1 дитина з інвалідністю.

Раз на місяць проводиться узагальнений аналіз поточної інформації щодо стану харчування у дошкільному навчальному закладі на нарадах при завідувачу ДНЗ, батьківських зборах, виробничих нарадах тощо.

Аналіз якості харчування дітей за 2017 рік відповідно до встановлених норм вживання дітьми білків, жирів, вуглеводів показав, що при нормі калорійності 1267 ккал. в групах раннього віку фактично діти отримали 1191 ккал., що становить 94 %; при нормі калорійності в дошкільних групах 1870 ккал. діти фактично отримали 1771 ккал., що становить 95 %. В середньому фактичний показник по ДНЗ порівняно з минулим навчальним роком збільшився  на 81 ккал. (в 2016-2017 навчальному році в середньому –1400 ккал., що становить 93% від норми). Норми харчування за означений період було виконано в групах раннього віку на 85 %, в дошкільних групах – на 85 % (в минулому 2016 році ця цифра складала 80 %).

Порівняльний аналіз якості харчування дітей за 9 місяців 2017-2018 н.р. відповідно до встановлених норм вживання дітьми білків, жирів, вуглеводів показав, що в групах раннього віку фактично діти отримали 1230 ккал., що становить 96 %; в дошкільних групах діти фактично отримали 1813 ккал., що становить 97 %. В середньому фактичний показник по ЗДО порівняно з минулим навчальним роком збільшився на 36 ккал. (в 2016-2017 навчальному році в середньому – 1521 ккал., що становить 97 % від норми). Норми харчування за означений період було виконано в групах раннього віку на 85%, в дошкільних групах – на 84 %.

Підвищення показників щодо харчування в ЗДО стало, зокрема, завдяки покращенню якості продуктів харчування, поставки їх до ЗДО згідно з замовленням, урізноманітненню продуктів харчування тощо.

На працівників ЗДО покладено персональну відповідальність за суворе дотримання санітарно-гігієнічних правил щодо організації харчування в ЗДО, дотримання режиму харчування дітей, організацію оптимального питного режиму за індивідуальною потребою дітей, виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі тощо.

 

Освітня робота

            ДНЗ № 205 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, затверджується відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти: «Оберіг»: програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років; «Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма»; Парціальна програма для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна – наша Батьківщина» (Палець Ю.М.); власна Парціальна програма та методичні рекомендації для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Люби і знай свій край» (укладач: Зуб Н.О.).

У 2017-2018 навчальному році перед педагогічним колективом були поставлені такі завдання:

 1. Систематизувати комплекс теоретичних знань та практичних умінь педагогів щодо основних засад організації дидактичних ігор як ефективного засобу формування творчої та пізнавальної активності дітей дошкільного віку (1 р.).
 2. Впроваджувати метод проектів як дієвий механізм щодо забезпечення спільної діяльності учасників навчально-виховного процесу (2 р.).
 3. Формувати духовну культуру та національно-патріотичні почуття у вихованців засобами художньої літератури та театралізованої діяльності (4 р.).

У національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття», проекті Концепції Розвитку Освіти України на період 2015-2025 років зазначається, що основна мета української системи освіти – створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, сформувати покоління, здатне навчатися упродовж усього життя. Особливої актуальності в даному контексті набуває проблема формування пізнавальної та творчої активності особистості.

Зважаючи на це, робота педагогічного колективу впродовж навчального року була спрямована на систематизацію комплексу теоретичних знань та практичних умінь педагогів щодо організації дидактичних ігор як ефективного засобу формування творчої та пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Ефективному виконанню завдання сприяв комплекс методичних заходів:

модеративний семінар «Граємо з дітьми залюбки», метою якого було, підвищення рівня теоретичних знань та практичних умінь педагогів з питання «Дидактичні ігри дітей дошкільного віку», розвиток їх творчих здібностей;

консультація для педагогів «Творчі здібності дошкільників», зміст якої відображав основні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку;

консультація для педагогів «Підтримка здібних та обдарованих дітей дошкільного віку», де було розглянуто стратегії розвитку творчого потенціалу дітей;

консультація для педагогів «Роль дидактичної гри в розвитку дошкільника», щодо вивчення особливостей формування індивідуальних особливостей кожної дитини та взаємозв’язку з її пізнавальною активністю;

виставка-презентація дидактичних ігор, тощо.

Під час застосування творчих ігор в освітньому процесі вихованці мали змогу збагатити знання про навколишній світ, працю дорослих, вчинків, мотивів, взаємин, які не використані в реальній дійсності, але сприяють до невимушеного усвідомлення знань, моральних норм, для застосування способів їхнього пізнання й перетворення. та їх взаємовідносини; в процесі конструктивно-будівельних ігор розширити просторові уявлення, проявити інтерес дітей до властивостей предметів і бажання навчитися з ними працювати. .Під час колективних свят та розваг вихователі вдало використовували ігри-імпровізації, настільний театр іграшок та ляльок «Бім-бом», «Гоп-гоп, козуню!», «Ой, ой, чук-чук». Змістовному проведенню художньо-мовленнєвих та театралізованих ігор сприяло читання, переказ художніх літературних творів, вивчення віршів, організація ігор відповідно до віку дітей.

Однак, за результатами тематичного вивчення, були виявлені недоліки щодо організації та керівництва ігровою діяльністю: відсутність своєчасних послідовних, змістовних інструкцій, враховування не повною мірою індивідуальних особливостей вихованців та їх рухової підготовки, рівень соціалізації та обізнаності про оточуючий світ.

Адже, завдяки ігровій діяльності закладаються основи соціалізації дитини, визначаються напрями її розвитку й успішної адаптації у соціумі. У цьому процесі провідну роль відіграє сюжетно-рольова гра дитини, а керівництво сюжетно-рольовою грою з боку вихователя, як суб’єкта діяльності у закладі дошкільної освіти, сприяє не тільки розширенню тематики ігор, збагаченню змісту гри, забезпеченню оволодінням дітьми рольової поведінки, але й сприяє спроможності оптимізувати процес з формування основ соціальної компетентності дошкільнят, реалізовуючи систему якісної соціально-педагогічної діяльності.

Тому вважаємо за доцільне в 2018-2019 н.р. роботу педагогічного колективу спрямовати на удосконалення застосування форм та методів керівництва сюжетно-рольовою грою в процесі соціалізації особистості дитини.

Організація різних форм роботи з сім’ями вихованців стала невід’ємною частиною освітнього процесу дошкільного закладу. Практика показує, що традиційна система роботи з сім’ями в ЗДО не дає змоги повною мірою актуалізувати педагогічний потенціал родини, збагатити виховні уміння батьків, підтримати їх впевненість у своїх педагогічних можливостях, не створює атмосферу спільності. Сучасний дошкільний освітній заклад, як перший ланцюжок у системі суспільного виховання дитини, потребує чіткої й налагодженої взаємодії з родинами, має розглядати їх рівноправними партнерами.

Ефективному і дієвому забезпеченню спільної діяльності учасників освітнього процесу в 2017-2018 навчальному році сприяло впровадження в ЗДО методу проектів. Реалізуючи річне завдання «Впровадження методу проектів як дієвий механізм щодо забезпечення спільної діяльності учасників навчально-виховного процесу», була реалізована низка заходів:

семінар-практикум «Проектна технологія – ефективний формат взаємодії з батьками», метою якого було уточнення і систематизація знань педагогів з проблеми щодо взаємодії з батьками;

консультація для педагогів «Проектна діяльність у сучасному дошкільному закладі» щодо особливостей впровадження проектної діяльності в закладі дошкільної освіти;

реалізація проектів «Чарівна Писанка», «Город на підвіконні», «Вода знайома і загадкова» тощо;

створено методичний банк добірок інформаційного та наочно-роздаткового матеріалу з теми «Проектна діяльність як форма роботи з батьками».

Впродовж навчального року набутий досвід сприяв активізації пізнавальних інтересів, формуванню продуктивного та нестандартного мислення, прояву творчісті, активності, згуртованості педагогів, батьків та дітей. Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати гармонійно розвинену особистість дитини, пріоритетного значення в роботі педагогів ЗДО набуло налагодження партнерських стосунків з батьками та створення умов для підвищення педагогічної освіченості особистісті щодо психолого-педагогічної культури батьківства.

Поряд з цим, під час вивчення означеного питання в роботі вихователів виявлено певний резерв, а саме: відображати задуманий проект під час планування, а вже впроваджені проекти оформлювати певним чином відповідно до методичних вимог, використовувати дієві форми і методи щодо зацікавленості батьків та їх активного залучення до освітнього процесу. Потребує поповнення методична література з організації проектної діяльності в ЗДО.

Зважаючи на означене, робота педагогічного колективу щодо впровадження проектної діяльності впрактику ЗДО потребує подальшої реалізації, зокрема, в напрямку формування моральних якостей дошкільників.

Потреба сьогодення – встановлення розірваних зв’язків з минулим, повернення втрачених народних традицій, відновлення ланки духовності й осмислення формули «минуле – сучасне – майбутнє». Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Дошкільне виховання має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, народної творчості, фольклору. Саме тому педагогічний колектив в 2017-2018 навчальному році плідно працював над втіленням завдання щодо формування духовно-культурних та національно-патріотичних почуттів у вихованців засобами художньої літератури та театралізованої діяльності.

Для реалізації поставленого завдання було здійснено низку різноманітних заходів, а саме:

проведено теоретичний семінар «Формування національно-патріотичних почуттів літературними засобами», метою якого було збагачення знань педагогів про прийоми і методи формування духовно-моральних якостей дошкільників засобами літературних творів;

надані консультації педагогічним працівникам «Використання зразків народного мистецтва в роботі з дітьми дошкільного віку», «Музичний фольклор в житті дитини» тощо;

відбувся колективний перегляд заняття з використанням творів В.О.Сухомлинського «Пригоди на стежинці доброти».

В ході тематичного вивчення було з’ясовано, що вихователі в своїй роботі систематично використовують український фольклор, ознайомлюють дітей з українськими письменниками та їх творами; вивчають приказки, мирилки, лічилки, заклички, знайомлять дошкільників з прикметами, прислів’ями, відповідно до пір року. В групах наявні патріотичні куточки, однак їх оснащення потребує дооформлення та систематезації відповідно до методичних рекомендацій.

З батьками вихованців постійно ведеться інформаційно-просвітницька робота з означеного питання, надаються консультації на теми: «Як залучити дітей до морально-патріотичного виховання вдома», «Використання фольклору в роботі з дітьми», «Знайомство дітей дошкільного віку з казкою» тощо.

Але, працюючи над завданням з формування духовної культури та національно-патріотичних почуттів у вихованців засобами художньої літератури та театралізованої діяльності, в роботі педагогічного колективу було виявлено певні недоліки у напрямі засвоєння необхідного рівня компетенцій дітей за освітньою лінією Базового компоненту дошкільної освіти «Особистість дитини», зокрема щодо забезпечення рухової активності та формування саморегуляції вихованців. Аналізуючи якість проведення масових заходів, музичних, спортивних свят та розваг, спостерігалась слабка просторова координація, розгубленість дітей під час перешикування, відсутність чітких команд з боку вихователів.

Робота над завданням щодо удосконалення процесу збереження та зміцнення здоров’я вихованців як основної умови їх гармонійного розвитку шляхом організації сучасної здоров’язберігаючої середи впродовж п’яти років з 2012 по 2018 рік реалізовувалась у таких напрямках, як:

використання в освітньому процесі як традиційних, так і нетрадиційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи (фізкультурних занять, фізкультурних хвилинок, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження) з органічним поєднанням вправ на розвиток спритності, витривалості та корекції психічних процесів з різновидом гімнастичних, ритмічних рухів урахуванням особливостей дітей різного віку;

створення умов для забезпечення оптимального рухового режиму, результатом яких стало дооснащення спортивної та музичної зали, спортивних та ігрових майданчиків, фізкультурних куточків у всіх вікових групах, обладнання для загартування;

подальше впровадження перспективного педагогічного досвіду вихователів Козлової Т.М., Семенченко О.А. «Крок за кроком до здоров’я» у використанні засобів немедикаментозного впливу на оздоровлення дітей, використання в роботі вправ з модульними орто- килимками;

гармонійне чергування навантаження та відпочинку завдяки втілення в освітній процес різних форм активного відпочинку – «година рухової творчості», «валеологічна хвилинка» тощо.

Для батьків вихованців було проведено серію консультацій з питань «Фізичний розвиток дітей в сім’ї, значення спільних з дитиною розваг», організовано спільні розваги «Здорові діти, здорова нація», «Народні ігри – джерело радості», проведені свята «Краса та здоров’я», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», створено фотогазети «Наш вихідний день» тощо.

Враховуючи позитивні наробки та досвід роботи педагогічного колективу у вищезазначеному напрямку впродовж п’яти років, вважаємо за доцільне в наступному навчальному році розглядати питання щодо збереження та зміцнення здоров’я вихованців в контексті цілісного розвитку дитини як особистості через спільну діяльність учасників освітнього процесу в контексті актуальних проблем виховання.

Натомість, актуальним на сьогодні все ж виступає завдання щодо систематезації комплексу теоретечних знань та практичних вмінь педагогів щодо змісту та методики навчання рухів дітей дошкільного віку.

Одним із важливих напрямків роботи ЗДО залишається робота щодо всебічного вивчення кожної дитини та визначення стратегії подальшої роботи з нею через заходи зі збереження і зміцнення емоційного благополуччя дітей (робота за корекційно-розвиваючими програмами), впровадження в освітній процес сучасних психозберігаючих технологій для збереження психічного та емоційного здоров’я, психолого-педагогічну просвіту педагогів та батьків дошкільників.

Згідно з річним планом роботи ЗДО впродовж лютого-березня 2018 року практичним психологом ЗДО було проведено діагностичне дослідження з метою визначення рівня психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Основними завданнями вказаного дослідження було: своєчасне виявлення й оцінювання реального стану психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку; максимально об’єктивне прогнозування процесу адаптації випускників ЗДО до навчання в школі, підвищення психологічної компетентності педагогів та батьків через надання рекомендацій.

Об’єктом дослідження були діти груп старшого дошкільного віку № 8 «Зіронька», № 10 «Капітошка».

Психологічна готовність випускників вивчалась за міською програмою «Психологічний супровід підготовки і вивчення готовності дітей дошкільного віку до навчання».

Визначення психосоціальної компетентності за Тестовою бесідою
С.А. Банкова показало, що в групі № 8 із 22 опитаних дітей: 8 (36%) – мають високий рівень психосоціальної зрілості, 10 дітей (46%) – середній рівень психосоціальної зрілості, 4 дитини (18%) мають низький рівень психосоціальної зрілості. В групі № 10 із 23 опитаних дітей: 1 дитина (4%) має високий рівень психосоціальної зрілості, 19 дітей (83%) – середній рівень психосоціальної зрілості, 3 дитини (13%) мають низький рівень психосоціальної зрілості. Отримані результати свідчать про недостатній рівень освітньої роботи з дітьми за освітньою лінією Базового компоненту «Дитина в соціумі».

Аналіз результатів вивчення інтелектуальної готовності вихованців у групі № 8 показав, що із 22 обстежених дітей 6 дітей (27%) мають високий рівень розвитку, 12 дітей (55%) – достатній рівень, 4 дитини (18%) – середній рівень розвитку. Загальна результативність складає 82%. Дітей з низьким рівнем інтелектуальної готовності не виявлено. У групі № 10 із 23 обстежених дітей 2 дитини (8%) мають високий рівень розвитку, 16 дітей (70%) – достатній рівень, 5 дітей (22%) – середній рівень розвитку. Загальна результативність в цій групі складає 78%. Дітей з низьким рівнем інтелектуальної готовності не виявлено.

Загалом, із 45 обстежених випускників: 8 дітей (18%) мають високий рівень інтелектуального розвитку, 28 дітей (62%) – достатній рівень, 9 дітей (20%) – середній рівень розвитку. Отже, ефективність системи підготовки дітей до школи – 80%.

Аналіз дослідження результатів емоційно-вольової сфери у групі № 8, виявив 1 дитину (5%) з середнім рівнем тривожності, у групі № 10 – 2 дитини (8%) з середнім рівнем тривожності

Аналіз прогнозу вступу дітей-випускників 2017-2018 н.р. до шкіл району та міста показав, що 11 вихованців (25%) планують розпочати навчання у школах підвищеного рівня, 31 дитина (69%) – навчання у загальноосвітніх школах, 5 випускників (6%) планують продовжити дошкільне виховання.

Слід відмітити, що специфіка дошкільного віку полягає у тому, що всі психічні процеси дуже рухливі і пластичні, а розвиток потенційних можливостей дитини переважно залежить від того, які умови для цього створюють педагоги й батьки. Це не дозволяє вважати результати діагностики (навіть у випадку, коли вони достовірні) стійкими і такими, які визначають долю дитини. Будь-яке досягнення дитини дошкільного віку є проміжним і є лише підставою для вибору педагогом методів і технологій для індивідуальної роботи.

Оцінка підготовки дітей до школи виявила резерв роботи на наступний період, а саме: розвиток емоційно-вольової сфери, розвиток дрібної моторики руки, виправлення порушень у звуковимові дошкільників ЗДО, формування мотиваційно-смислової саморегуляції поведінки, розвиток соціальних якостей дітей.

Виконання вимог держави у галузі наступності між освітніми ланками реалізувалось через:

аналіз результативності вступу та процесу адаптації випускників ЗДО до шкіл району, планування перспективних напрямів роботи на наступний навчальний рік;

підвищення психологічної компетентності педагогів та психолого-педагогічну просвіту батьків;

педагогічне обстеження дітей старшого дошкільного віку згідно з вимогами державного стандарту дошкільної освіти України;

моніторинг психічного розвитку та обстеження наприкінці навчального року дітей-випускників за «Програмою вивчення психологічної готовності дитини до навчання в школі»;

застосування практичним психологом ЗДО корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного віку при наявності певних проблем;

виконання Угоди про співпрацю між дошкільним навчальним закладом та Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 92.

За позитивне слід відзначити напрацьований у ЗДО досвід роботи щодо проведення з батьками дітей-випускників різноманітних форм інформаційно-просвітницької роботи. Заслуговує на увагу оснащення груп для дітей старших дошкільних груп різноманітними ігровими зонами, відповідним наочним, дидактичним матеріалом, сучасними розвиваючими посібниками.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного освітнього закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. За результатами моніторингу дошкільників відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та засвоєння програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» визначено наступні загальні показники:

в групах раннього віку: високий рівень мають 14,85 % малюків; достатній – 33,85 %; середній – 29,7 %; низький рівень – 2,7 %;

в групах молодшого дошкільного віку: високий рівень у 24,5 % дітей; достатній – у 37,7 %; середній рівень – у 30,5 %; низький – у 5,6 %;

в групах середнього дошкільного віку: високий рівень мають 24,2 % вихованців; достатній – 30,2 %; середній – 28,3 %; низький – 2,1 %;

в групах старшого дошкільного віку: високий рівень у 27,4 % дошкільників; достатній – у 54 %; середній – у 18,6 %; низький рівень – не виявлено.

Виходячи з наведених даних можна дійти висновків, що робота педагогів ЗДО була спрямована на якісне відпрацювання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, однак слід звернути увагу вихователів груп на формування у дітей компетенцій за освітніми лініями «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Гра дитини», а саме організовувати й проводити ігри-заняття, бесіди, індивідуальну роботу з дітьми які мають середній та низький рівень.

Результати моніторингу вихованців дошкільного віку виявили значний відсоток середніх та низьких показників рівня досягнень за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Дитина в соціумі» (23 %), «Дитина у світі культури» (31 %), «Гра дитини» (16 %).

За результатами психолого-педагогічного вивчення, яке проводилось наприкінці навчального року, всі діти старшого дошкільного віку готові до навчання у школі, мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформовані навички навчальної діяльності:
29 % вихованців мають високий рівень, 52 % – достатній рівень досягнень Базового компоненту дошкільної освіти.

Одним із завдань в роботі педагогів зі старшими дошкільниками є формування життєвої компетентності дошкільника, забезпечення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов, забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти.

Впровадження освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» дозволить повною мірою реалізувати завдання Базового компоненту дошкільної освіти. Програма розглядає формування життєвих компетентностей через організацію специфічних дитячих видів діяльності (ігрової, комунікативної (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язбере-жувальної, пізнавально-дослідницької, мовленнєвої, художньо-естетичної, господарсько-побутової (трудової) діяльності), які і формують ці компетентності, а також і якості психологічної зрілості, які необхідні для успішного життя та успішної адаптації. Це лише питання часу.

Резервом з даного питання є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність стандартів Базового компоненту дошкільної освіти та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, впровадження освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка є своєрідною перехідною ланкою до Нової української школи.

Враховуючи викладене, на підставі аналізу виконання плану роботи ЗДО у 2017-2018 навчального році, результатів щодо вивчення основних складових навчально-виховної діяльності закладу дошкільної освіти в цілому, необхідно визначити такий резерв роботи на 2018-2019 навчальний рік:

 1. Систематизувати комплекс теоретичних знань та практичних умінь педагогів щодо змісту та методики навчання рухів дітей дошкільного віку.
 2. Удосконалити форми та методи керівництва сюжетно-рольовою грою на етапі соціального становлення особистості дитини.
 3. Формувати моральні якості дошкільників через спільну проектну діяльність всіх учасників освітнього процесу.

 

Управлінська діяльність

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ № 205 за звітний період були спрямовані на:

створення умов для здобуття вихованцями дошкільної освіти на рівні державних стандартів;

розвиток у вихованців природних позитивних нахилів і здібностей, формування громадянської позиції;

дотримання умов, що визначено підсумками атестації навчального закладу;

створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни;

дотримання чинного законодавства, активне використання засобів управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

Діяльність ДНЗ № 205 була спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

З метою охоплення дітей дошкільною освітою та задоволення потреб населення у забезпеченні дітей місцями у закладі дошкільної освіти було видано наказ від 31.08.2017 № 112р «Про комплектування груп в дошкільному навчальному закладі на 2017-2018 навчальний рік».

За звітний період до ДНЗ № 205 було прийнято 58 дітей; вибуло 58 дітей, з яких 44 дитини – випускники ДНЗ № 205.

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135), згідно з наказом ТВО від 06.09.2017 № 330р «Про атестацію педагогічних працівників навчально-виховних закладів Хортицького району у 2017-2018 навчальному році», наказами завідувача ДНЗ від 19.09.2017 № 125р «Про створення атестаційної комісії в дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році та затвердження її складу», від 10.10.2017 № 133р «Про проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ № 205 «Світлиця» у 2017-2018 н. р.» була проведена атестація педагогічних працівників ДНЗ № 205.

В атестаційний період було організовано відповідну роботу щодо підвищення рівня фахової підготовки через такі форми як, курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР; участь педагогів у методичних об’єднаннях та заходах району; презентації творчих надбань. Атестація педагогічних працівників закладу була спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначалась відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації.

У 2017-2018 навчальному році в черговому порядку було атестовано 4 педагогічних працівника закладу: вихователі Верзілова Н.М., Дорошенко Н.К., Козлова Т.М., Семенченко О.А.

Атестація здійснювалася у кілька етапів: організаційний, основний, підсумковий.

Атестаційна комісія здійснила ряд організаційних заходів щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників закладу.

Загалом проведено 4 засідання атестаційної комісії із складанням відповідних протоколів, з них: І засідання – 10.10.2017 (організаційне); ІІ засідання –16.01.2018; ІІІ засідання –15.03.2018; ІV засідання –30.03.2018 (підсумкове).

Виявлення рівня педагогічної компетентності педагогів, які атестувалися в 2017-2018 навчальному році, проводилося відповідно до вимог існуючих нормативно-правових документів.

Резервом в роботі для атестаційної комісії було виявлено підвищення мотивації педагогів в міжатестаційний період щодо висвітлення своїх педагогічних напрацювань, матеріалів з досвіду роботи  в фаховій та періодичній пресі, на сайті ДНЗ.

Загалом, атестація педагогічних працівників в 2017-2018 навчальному році пройшла відкрито і демократично, ознайомлення педагогічного колективу з ходом та результатами атестації відбувалося своєчасно.

За результатами атестації було видано накази від 16.01.2018 № 20р «Про затвердження рішення атестаційної комісії від 16.01.2018 № 2», від 15.03.2018 № 43р «Про введення в дію рішення атестаційної комісії ДНЗ від 15.03.2018» та від 30.03.2018 № 45р «Про введення в дію рішення атестаційної комісії ТВО Хортицького району від 30.03.2018».

За звітний період своєчасно було проведено тарифікацію працівників закладу (наказ від 22.08.2017 № 101р «Про проведення тарифікації»), складено штатний розпис (наказ від 02.01.2018 № 05р «Про підвищення посадових окладів працівникам ЗДО № 205 та введення в дію штатного розпису», від 17.05.2018 № 63р «Про затвердження штатного розкладу в оздоровчий період 2018 року»).

З кадрових питань впродовж 2017 року було видано 129 наказів тривалого строку зберігання та 11 наказів тимчасового строку зберігання. В тому числі впродовж 2017-2018 навчального року було видано 62 накази тривалого строку зберігання та 9 наказів тимчасового строку зберігання.

На постійному контролі завідувача знаходяться питання щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов виховання дітей, щодо збереження здоров’я дітей; забезпечено відповідні умови для здійснення медично-профілактичних заходів, своєчасних медичних оглядів вихованців та працівників закладу.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.03.2018 № 144р «Про внесення змін до відомостей про дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» включено до видів економічної діяльності ДНЗ № 205 не основний вид економічної діяльності – 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я та забезпечено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про ДНЗ № 205, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою попередження і профілактики інфекційних захворювань серед учасників освітнього процесу було видано накази від 31.08.2017 № 115р «Про організацію проведення медичних оглядів працівників ДНЗ в 2017-2018 н.р.», від 31.10.2017 № 141р «Про заходи щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на сезон 2017-2018 років», від 22.12.2017 «Про забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації», від 17.01.2108 № 21р «Про організацію роботи у 2018 році щодо покращення стану здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог щодо перебування в ньому діте       й», від 16.04.2018 № 50р «Про попередження інфекційних захворювань та харчових отруєнь серед дітей в ЗДО» тощо.

Наказом від 18.12.2017 № 158р «Про журнал ознайомлення батьків із інфекційними захворюваннями при карантині в групі» було затверджено форму цього журналу та введено з 18.12.2017 у перелік обов’язкової документації номенклатурних справ. З метою локалізації інфекційного захворювання та подальшого його поширення, за показниками, в групах встановлювався карантин, про що видавався відповідний наказ по ДНЗ № 205.

Завданням управлінської діяльності щодо збереження та зміцнення здоров’я вихованців є необхідність втілення у життя державної політики в галузі освіти. Пріоритетними для виховної та освітньої діяльності закладу дошкільної освіти залишаються здоров’язберігаючі аспекти.

В полі зору керівника закладу на контролі залишається питання щодо створення на кожному робочому місці оптимальних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. На загальних зборах трудового колективу ЗДО № 205 (протокол від 22.08.2017 № 5) в новій редакції були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку та створена комісія по трудових спорах в ДНЗ. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526 «Про внесення змін до Положення про розробку інструкції з охорони праці» всі інструкції з охорони праці було приведено у відповідність до чинного законодавства.

Аналіз стану роботи з організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ № 205 показав, що вся робота впродовж 2017-2018 н.р. проводилась відповідно до вимог нормативних документів та законодавчих актів, була спрямована на формування в учасників освітнього процесу якостей свідомого та обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій, накопичення знань щодо безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки; комплексні заходи щодо охорони праці виконувалися на належному рівні.

Управлінські дії керівника закладу щодо організації роботи з охорони праці сприяли систематичному дотриманню всіма посадовими особами і працівниками вимог трудового законодавства, безпеки праці, впродовж звітного періоду діяв адміністративно-громадський контроль. Суттєвих порушень вимог техніки безпеки не зафіксовано.

З метою удосконалення роботи щодо створення здорових і безпечних умов навчання і праці, попередження виробничого і побутового травматизму було здійснено ряд управлінських заходів та видано низку наказів: від 23.08.2017 № 102р «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2017-2018 навчальному році», яким було призначено відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці та з безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу, затверджено склад комісій з ОП; від 23.08.2017 № 103р «Про пожежну безпеку в ДНЗ № 205», яким затверджено склад пожежно-технічної комісії та добровільної пожежної дружини;  від 19.09.2017 № 124р «Про попередження загибелі людей (дітей, працівників) від пожеж та інших джерел вогню», від 17.10.2017 № 136р «Про заходи щодо очищення території ДНЗ від снігових наметів, ожеледиці та посипці сипучими матеріалами в осіньо-зимовий період 2017-2018 років», від 23.10.2017 № 139р «Про заходи щодо попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій в ДНЗ № 205 в осіньо-зимовий період 2017-2018 н.р.»,  від 02.01.2018 № 07р «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО у 2018 році», від 02.01.2018 № 08р «Про організацію пожежної безпеки в ЗДО у 2018 році», від 02.01.2018 № 09р «Про порядок проходження працівниками ЗДО спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з пожежної безпеки в 2018 році», від 19.01.2018 № 23р «Про заходи щодо посилення протипожежного та техногенного захисту ЗДО № 205», від 29.01.2018 № 28р «Про комплексні перспективні профілактичні заходи щодо попередження травматизму на 2018 рік», від 03.05.2018 № 55р «Про посилення профілактичної роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед учаників освітнього процесу», від 10.05.2018 № 27р «Про посилення профілактичної роботи щодо уникнення ураження струмом», від 29.05.2018 № 64р «Про заходи безпеки в оздоровчий період 2018 року».

За результатами аналізу стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за минулий 2017 рік була травмована 1 дитина (в 2016 році була травмована 1 дитина, в 2015 році – жодної не було травмовано). Причиною нещасного випадку стало нанесення тілесних ушкоджень іншою дитино під час зборів вихованців на прогулянку в роздягальні групи.

З працівниками закладу в означений період сталося 2 випадки травмування невиробничого характеру, а саме: падіння через незадовільний стан доріг (в 2016 році – 2 випадки, в 2015 році – 1).

Для розслідування нещасних випадків було створено комісії, про що видано відповідні накази; також було проведено службові розслідування, за наслідками яких проведено відповідні управлінські заходи.

За 2017 рік випадків виробничого травматизму не зафіксовано.

З метою упередження в подальшому травматизму учасників освітнього процесу наказом по ЗДО від 31.01.2017 № 41р був затверджений План комплексних перспективних профілактичних заходів щодо попередження травматизму в ЗДО № 205 на 2017 рік.

Вважаємо, що зростання зафіксованого травматизму в 2017 році свідчить про наявність резервів в роботі ЗДО щодо навчання безпечним правилам життєдіяльності та відпрацювання з учасниками освітнього процесу безпечних навичок поводження в оточуючому середовищі. Разом з тим, даний стан справ обумовлений погіршенням соціально-економічної ситуації та іншими негативними явищами в суспільстві, що призводять до різкого погіршення стану здоров’я вихованців та працівників ЗДО.

На підставі викладеного, відповідно до наказу ТВО Хортицького району від 24.01.2018 № 31р «Про стан травматизму серед учасників освітнього процесу в закладах освіти Хортицького району за 2017 рік», з метою удосконалення роботи щодо створення здорових і безпечних умов, попередження і недопущення нещасних випадків під час освітнього процесу та у побуті наказом по ДНЗ № 205 від 29.01.2018 № 28р «Про комплексні перспективні профілактичні заходи щодо попередження травматизму на 2018 рік» був затверджений План комплексних перспективних профілактичних заходів щодо попередження травматизму в ЗДО № 205 на 2018 рік.

Управлінська діяльність щодо організації харчування в ДНЗ № 205 впродовж звітного періоду була спрямована на виконання чинних нормативно-правових актів з питань організації харчування дітей та мала за мету підвищення якості й ефективності організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році.

Стан організації харчування в 2017 році було проаналізовано в січні 2018 року, про що було видано відповідний наказ від 30.01.2018 № 31р.

В закладі ведеться оперативний контроль за організацією та якістю харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста та сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, з громадського контролю за якістю харчування, з контролю за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товару за державні кошти. Наказом від 29.08.2017 № 108р «Про організаційне забезпечення харчування дітей в ДНЗ № 205 у 2017-2018 навчальному році» створено відповідні комісії та покладено персональну відповідальність на працівників ЗДО за організацію харчування дітей.

З метою контролю за організацією харчування та збереження продуктів харчування, виявлення достовірності даних бухгалтерського обліку й наявності фактичних залишків продуктів харчування в ДНЗ № 205 наказом від 16.01.2017 № 36р «Про створення постійно діючої комісії для зняття залишків продуктів харчування на харчоблоці та в овочесховищі» створено постійно діючу комісію для зняття залишку продуктів харчування на харчоблоці та в овочесховищі, в 2018 році вказана комісія продовжила свою роботу на підставі наказу від 03.01.2018 № 15р «Про постійно діючу комісію для зняття залишків продуктів харчування на харчоблоці та в овочесховищі в 2018 році».

Раз на місяць проводиться узагальнений аналіз поточної інформації щодо стану харчування у дошкільному навчальному закладі. За звітний період порушень з означеного питання виявлено не було.

З управлінських питань щодо організації харчування в закладі також було видано накази: від 03.01.2017 № 12р «Про призначення матеріально відповідальних осіб у ДНЗ на 2017 рік», від 02.01.2018 № 13р «Про призначення матеріально відповідальних осіб у ЗДО на 2018 рік (комірник, шеф кухар); від 04.01.2017 № 26р «Про посилення відповідальності працівників ДНЗ виконання своїх обов’язків щодо організації харчування дітей в 2017 році», від 17.01.2018 № 22р «Про посилення відповідальності працівників ЗДО за виконання своїх обов’язків щодо організації харчування дітей в 2018 році»; від 07.07.2017 № 95р «Про забезпечення питного режиму»; від 27.07.2017 № 96р « Про підготовку та організований початок 2017/2018 навчального року» (п. 9); від 29.08.2017 № 108р «Про організаційне забезпечення харчування дітей в ДНЗ у 2017-2018 навчальному році»; від 01.09.2017 № 117р «Про програмне забезпечення для організації бухгалтерського обліку»; від 22.12.2017 № 162р «Про організацію харчування дітей у ЗДО № 205 у 2018 році».

Питання щодо надання соціальної підтримки та допомоги дітям пільгових категорій займає належне місце в системі управлінських дій завідувача ДНЗ.

Складений соціальний паспорт ЗДО. Серед вихованців ДНЗ № 205 в 2017-2018 навчальному році:14 дітей з багатодітних сімей, 10 дітей з малозабезпечених сімей, 4 дітей з сімей учасників АТО, 2 дитини з інвалідністю, 7 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

Наказом від 05.01.2017 № 28р затверджено заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей на 2017 рік та забезпечено їх реалізацію. План заходів щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей на 2018 рік затверджено наказом від 05.01.2018 № 17р.

Тримається на контролі питання щодо реалізації розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.06.2009 № 193 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей Запорізької області».

Завідувачем ДНЗ ведеться оперативний контроль за роботою педпрацівників та помічників вихователів щодо забезпечення індивідуального підходу до виховання, навчання та розвитку дітей даної категорії; здійснюються управлінські заходи щодо забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням (про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій, включаючи травень 2018 року, було видано 27 наказів тощо).

З метою забезпечення нагальних питань щодо підтримки дітей учасників антитерористичної операції видано наказ від 03.04.2017 № 70 щодо забезпечення виконання (в межах повноважень) Плану заходів щодо підтримки дітей учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки відповідно до Додатку 1 наказу ТВО Хортицького району від 31.03.2017 № 141р «Про заходи щодо підтримки дітей учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки».

З батьками та членами родин проводиться роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, зокрема, в частині забезпечення безкоштовним харчуванням тощо.

Особливу актуальність управлінській діяльності завідувача займає питання, спрямоване на виконання чинних нормативно-правових актів з питань реалізації конституційного права громадян вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію та підвищення ефективності роботи адміністрації ЗДО зі зверненням громадян, забезпечення високого рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності та вичерпності розгляду звернень громадян.

Адміністрація ДНЗ № 205 постійно веде облік звернень громадян та здійснює контроль за розглядом усних та письмових звернень, заяв і за розв’язанням проблем, що виникли. Здійснюється систематичний контроль за станом виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності та вичерпності розгляду звернень громадян.

Керуючись законом України «Про звернення громадян», проводиться прийом громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти. Впродовж 2017 року було розглянуто 71 звернення громадян, з яких: 31 – щодо звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій; 18 – щодо влаштування дітей до ДНЗ № 205; 7 – з питань відрахування дітей з ДНЗ № 205 у зв’язку зі зміною місця проживання, за сімейними обставинами тощо; 5 громадян звернулись у зв’язку із пошуком роботи; 2 – щодо продовження терміну перебування дітей в групі 6(7) р.ж.; 1 – щодо травмування дітей; 1 – з питання збереження місця в ДНЗ на період закордонної поїздки матері дитини; 1 – з питань організації харчування дітей в ДНЗ; 5 – з інших питань. За наслідками розгляду вказаних звернень було здійснено відповідні управлінські заходи.

З метою удосконалення роботи щодо звернень громадянь було видано наказ від 29.08.2017 № 107р «Про удосконалення роботи зі зверненнями громадян по ДНЗ № 205»; з метою забезпечення безумовного забезпечення щодо реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію; підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян та рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності й вичерпності розгляду звернень громадян в ДНЗ в поточному 2018 році було видано наказ від 30.01.2018 № 34р «Про організацію роботи зі зверненнями громадян в 2018 році».

Достатньо уваги приділялось питанням дотримання чинного законодавства в частині забезпечення фінансової дисципліни в ДНЗ. З означеного питання було здійснено ряд управлінських заходів та видано низку наказів (окрім тих, про які вже звітувала в минулому році): від 28.08.2017 № 104р «Про призначення голови постійно діючої комісії для оприбуткування необоротних активів», від 28.08.2017 № 105р «Про внесення змін до наказу від 03.01.2017 № 12р «Про призначення матеріально відповідальних осіб у ДНЗ на 2017 рік», від 01.09.2017 № 116р «Про внесення змін до наказу від 03.01.2017 № 13р «Про створення постійно діючої комісії ДНЗ зі списання матеріальних цінностей впродовж 2017 року», від 05.10.2017 № 132р «Про проведення щорічної інвентаризації в ДНЗ № 205 у 217 році», від 17.10.2017 № 134р «Про організацію антикорупційних профілактичних заходів», від 02.01.2018 № 11р «Про постійно діючу комісію з оприбуткування необоротних активів, отриманих в якості дарунків, гуманітарної та благодійної допомоги у 2018 році», від 02.01.2018 № 12р «Про створення постійно діючої комісії щодо списання матеріальних цінностей впродовж 2018 року», від 02.01.2018 № 13р «Про призначення матеріально відповідальних осіб у ЗДО на 2018 рік», від 01.06.2018 № 66р «Про створення комісії з приймання-передачі матеріальних цінностей» тощо.

Достатньо уваги з боку керівника закладу приділяється веденню ділової документації ДНЗ № 205. Наказом від 13.11.2017 № 145р з метою встановлення єдиних вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в ДНЗ № 205, посилення персональної відповідальності працівників закладу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою інформацією та діловими паперами затверджено номенклатуру справ ДНЗ № 205 та призначено відповідальних осіб за ведення документації в закладі. З метою впорядкування ведення ділової документації видано наказ від 02.01.2018 № 02р «Про ведення та збереження ділової документації ЗДО в 2018 році». Наказом від 02.01.2018 № 03р створено експертну комісію з проведення експертизи цінності документів, що утворилися під час документування управлінських функцій, господарської діяльності. Щороку видаються накази про вилучення документів до архівного фонду, про зміну нумерації наказів; що півроку – про стан ведення ділової документації в ЗДО.

На певному рівні знаходяться питання з адміністративно-господарської роботи, зокрема, щодо контролю за раціональним використанням води та електроенергії, збереженням теплоресурсів та заощадження державних коштів. В ДНЗ № 205 створена комісія з контролю за економією електроенергії та води, за збереженням тепло ресурсів (наказ від 02.01.2018 № 06р). Наказом від 11.06.2018 № 68р «Про підготовку ЗДО до роботи в осіньо-зимовий період 2018/2019 років» затверджено План заходів щодо підготовки будівлі і теплового господарства ДНЗ № 205 до роботи в осіньо-зимовий період та відповідні комісії.

У звітний період своєчасно надавалась статистична звітність та інші відомості про діяльність ДНЗ № 205, що передбачені нормативними документами.

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО № 205 – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. На засідання педагогічної ради запрошуються представники батьківської громадськості та громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тощо. За звітний період було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглянуто питання щодо визначення й реалізації пріоритетних завдань та основних напрямків роботи ЗДО в 2017-2018 навчальному році, в оздоровчий період 2018 року (протоколи від 31.08.2017 № 4, від 29.11.20117 № 1, від 28.02.2018 № 2, від 16.05.20158 № 3).

Органом громадського самоврядування ДНЗ № 205  є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (наказ Міністерства освіти України від 23.03.2005 № 178) я, як завідувач, щороку звітую про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу та батьківської громадськості. В поточному році такий звіт заплановано на серпень.

В минулому 2017 році на загальних зборах трудового колективу та батьківської громадськості (протокол № 5 від 22.08.2017) окрім звіту керівника, затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку (нова редакція) та створення комісії по трудових спорах в ДНЗ, було розглянуто питання про раду ДНЗ. Зокрема, було оновлено її склад та затверджено Положення про раду ДНЗ № 205 у новій редакції.

Впродовж звітного періоду відбулось 2 засідання ради ДНЗ (протоколи № 1 від 05.10.2017, № 2 від 27.04.2018), на яких розглянуто питання щодо шляхів реалізації основних завдань ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік; форм взаємодії всіх учасників освітнього процесу у зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ та організації освітнього процесу в поточном4у навчальному році; організації роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу; здійснення контролю щодо дотримання батьками термінів оплати за харчування дітей в ДНЗ; технічного стану ДНЗ та підготовку до осіньо-зимового періоду; дотримання вимог чинного законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства; забезпечення координації дій щодо підготовки ЗДО до оздоровчого періоду 2018 року та чіткого початку нового 2018-2019 навчального року; контролю за організацією харчування в 2017-2018 навчальному році.

Також у звітний період відбулось 3 засідання виробничих нарад (протоколи № 1 від 05.09.2017, № 2 від 30.01.2018, № 3 від 17.05.2018), на  яких заслухано та розглянуто актуальні питання про стан виконання завдань оздоровчого періоду 2017 року та підготовку до роботи в оздоровчий період 2018 року; готовність ДНЗ до нового навчального року; організацію харчування в ДНЗ та забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій;  створення безпечних та здорових умов здійснення освітнього процесу, дотримання правил ОП, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки; стан захворюваності дітей в ДНЗ за 2017 рік та шляхи зміцнення здоров’я дітей, попередження ГКІ та харчових отруєнь в оздоровчий період 2018 року; роль вихователя у забезпеченні збереження здоров’я вихованців груп раннього віку; стан травматизму в ДНЗ за 2017 рік та посилення роботи щодо попередження травматизму серед учасників освітнього процесу; надійність та безпеку експлуатації будівлі, стан пожежної та техногенної безпеки; стан ЦЗ в ДНЗ у 2017 році.

Аналіз управлінської діяльності виявив резерв в роботі щодо подальшого розвитку ДНЗ № 205, а саме:

удосконалення освітнього процесу ДНЗ згідно з вимогами державного стандарту;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

забезпечення систематичного ведення моніторингових досліджень з організації харчування, виконання норм по основних продуктах харчування, з питань дотримання установлених вартісних показників харчування дошкільників;

створення безпечних умов для здійснення освітнього процесу, дотримання правил з охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки тощо.

 

Робота з батьками

Співпраця з батьківською громадськістю та громадськими організаціями завжди стоять на порядку денному в системі роботи завідувача ДНЗ.

Організація різних форм роботи з сім’ями вихованців стала невід’ємною частиною освітнього процесу дошкільного закладу. Практика показує, що традиційна система роботи з сім’ями в ЗДО не дає змоги повною мірою актуалізувати педагогічний потенціал родини, збагатити виховні уміння батьків, підтримати їх впевненість у своїх педагогічних можливостях, не створює атмосферу спільності. Сучасний дошкільний освітній заклад, як перший ланцюжок у системі суспільного виховання дитини, потребує чіткої й налагодженої взаємодії з родинами, має розглядати їх рівноправними партнерами.

Ефективному і дієвому забезпеченню спільної діяльності учасників освітнього процесу в 2017-2018 навчальному році сприяло впровадження в ЗДО методу проектів. Реалізуючи річне завдання «Впровадження методу проектів як дієвий механізм щодо забезпечення спільної діяльності учасників навчально-виховного процесу», була реалізована низка заходів: семінар-практикум «Проектна технологія – ефективний формат взаємодії з батьками», метою якого було уточнення і систематизація знань педагогів з проблеми щодо взаємодії з батьками; консультація для педагогів «Проектна діяльність у сучасному дошкільному закладі» щодо особливостей впровадження проектної діяльності в закладі дошкільної освіти; реалізація проектів «Чарівна Писанка», «Город на підвіконні», «Вода знайома і загадкова» тощо; створено методичний банк добірок інформаційного та наочно-роздаткового матеріалу з теми «Проектна діяльність як форма роботи з батьками».

Впродовж навчального року набутий досвід сприяв активізації пізнавальних інтересів, формуванню продуктивного та нестандартного мислення, прояву творчісті, активності, згуртованості педагогів, батьків та дітей. Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати гармонійно розвинену особистість дитини, пріоритетного значення в роботі педагогів ЗДО набуло налагодження партнерських стосунків з батьками та створення умов для підвищення педагогічної освіченості особистісті щодо психолого-педагогічної культури батьківства.

На виконання річного плану роботи ЗДО на 2017-2018 навчальний рік, відповідно до наказу від 26.04.2018 № 53р «Про тематичне вивчення в групах №№ 1, 3, 7 «Результативність використання проектних технологій в спільній роботі з батьками» було з’ясовано стан роботи з означеного питання. В роботі вихователів виявлено певний резерв, а саме: відображати запланований проект під час планування, а вже впроваджені проекти оформлювати певним чином відповідно до методичних вимог, потребує поповнення методична література з організації проектної діяльності в ЗДО, використовувати дієві форми і методи щодо зацікавленості батьків та їх активного залучення до освітнього процесу.

Зважаючи на означене, робота педагогічного колективу щодо впровадження проектної діяльності впрактику ЗДО потребує подальшої реалізації. Зокрема, в напрямці формування моральних якостей дошкільників.

Невід’ємною складовою щодо забезпечення різних форм співпраці з батьками або особами, що їх замінюють, є батьківські збори. Загалом за означений період відбулось 3 засідання загальних батьківських зборів (протоколи № 1 від 20.09.2017, № 2 від 05.10.2017, № 3 від 25.05.2018), на яких було розглянуто питання щодо пріоритетних напрямів взаємодії ДНЗ із сім’ями вихованців в 2017-2018 навчальному році з усіх основних напрямків діяльності закладу дошкільної освіти.

Особливу увагу було приділено роботі щодо подальшій інтеграції сучасних форм взаємодії педагогічного колективу ДНЗ з сім’ями вихованців, відродженню національних особливостей української культури, чітко усвідомлюючи, що сучасна українська родина має бути справжнім осередком формування основ патріотичного виховання у дітей.

Повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і виховання дошкільників значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і дорослих: «педагоги – діти – батьки». Педагоги і члени родин вихованців усвідомили, що і діти, і вони є повноправними учасниками педагогічного процесу, які взаємодіють на засадах діалогу, довіри, партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю.

На сьогодні педагогічний колектив продовжує працювати над виробленням шляхів узгодження дій родини та закладу дошкільної освіти як основних суб’єктів виховання дитини в напрямах: створення атмосфери довіри у спілкуванні з батьками; активізація і урізноманітнення форм підвищення психологічної та педагогічної компетентності батьків з питань закономірностей розвитку і виховання дитини; формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя в майбутньому; співробітництва сімей з дитячим садком у проведенні родинних свят, виставок-конкурсів; створення належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей.

Працівниками ДНЗ щорічно проводиться просвітницька робота з батьками у напрямку залучення до спільного виховання дитини в сім’ї та в дитячому садку. Для батьків створені сторінки на веб-сайті ДНЗ.

З метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично всіх сімей з різними типами родинного середовища та різними виховними можливостями, відповідно до наказу по ДНЗ № 205 від 20.06.2018 № 99р «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2017 році» ведеться постійне інформування громадськості про порядок електронної реєстрації дітей у ЗДО та надання необхідної допомоги населенню, пов’язаної із заповненням заявок до єдиного міського електронного реєстру дітей для зарахування до ЗДО.

В рамках даного напрямку роботи було підготовлено інформацію про кількісний склад дітей дошкільного віку, які проживають на території, закріпленій в 2017 році за ЗДО.

Резервом роботи в цьому напрямку на сьогодні є: пропаганда дошкільної освіти в оточуючому соціумі; популяризація діяльності ЗДО з умовою підняття його презентативного іміджу; супровід сім’ї на етапі підготовки до вступу в ЗДО; використання можливостей веб-сайту ЗДО для просвіти батьків та залучення дітей до отримання дошкільної освіти.

З метою урізноманітнення форм охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти, залучення сімей з різними типами родинного середовища та виховними можливостями до активної співпраці у розвитку, вихованні та навчанні дошкільників із закладами дошкільної освіти, у ЗДО розроблено План заходів, призначено відповідальну особу на 2018-2019 навчальний рік щодо охоплення дітей дошкільною освітою, проведення з сім’ями просвітницької роботи (наказ від 20.06.2018 № 69р «Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують заклади дошкільної освіти, у 2018-2019 навчальному році»).

Завдяки творчому підходу до роботи з батьками і громадськістю, наполегливій праці педколективу щодо забезпечення стандартів дошкільної освіти, в районі значно виріс рейтинг нашого дошкільного закладу.

В подальшому колектив закладу націлений на здійснення конкретних дієвих кроків щодо переформатування роботи ДНЗ з урахуванням сучасних потреб дошкільної освіти.

 

 

 

 

Завідувач                                                                                                   О.М. Лаптєва