ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

logo
Домашнє насильство

Нормативно-правова база 

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” 

Закон України «Про охорону дитинства»

Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”
 

Додаток 2

до наказу

від 05.01.2022 № 19р

 

План невідкладних заходів із запобігання та протидії

домашньому насильству за ознакою статі, захисту прав осіб,

які постраждали від такого насильства на 2022 рік

 

№ з/п Заходи Термін Відповідальний
      1. Впровадження заходів щодо організації роботи у ЗДО, спрямованих на захист прав та інтересів дітей, запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Постійно

Директор,

практичний психолог

 

      2. Здійснення методичного супроводу з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознаками статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Постійно Практичний психолог
      3. Реалізація комплексної превентивної роботи в ЗДО за участю представників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, секторів ювенальної превенції тощо з метою попередження домашнього насильства та насильства за ознаками статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Постійно

Директор,

практичний психолог

      4. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, акцій з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення до постраждалих дітей, усвідомлення педагогічними працівниками необхідності невідкладного інформування про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, керуючись положеннями Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Методичних рекомендацій щодо виявленя, реагування а випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами і службами”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 Постійно

Директор,

практичний психолог

      5. Організація роботи з постраждалими дітьми, забезпечення відповідного соціально-психологічного супроводу таких дітей У разі виявлення випадку Практичний психолог
      6. Сприяння службі у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівникам секторів ювенальної превенції у виявленні дітей (сімей), які опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Постійно

Директор,

практичний психолог

      7. Проведення профілактичної роботи з батьками та іншими законними представниками здобувачів освіти з запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за  ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Постійно Педагогічні працівники
      8. Забезпечення навчання педагогічних працівиків на тематичних курсах підвищення кваліфікації, семінарах, тренінгах тощо, з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за  ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства За планом Директор
      9. Оновлення інформаційних стендів, просвтницькиї матеріалів на веб-сайті ЗДО з розміщенням контактної інформації уповноваженої особи закладу, організацій та установ, служб, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства, “телефонів довіри” Впродовж навчального року Практичний психолог
 10. Забезпечення обговорення результатів роботи із запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства на нарадах, зборах, педрадах Впродовж навчального року

Директор,

практичний психолог