ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

logo
Організація харчування в ЗДО

 


Шановні батьки!

Зверніть увагу, що:

– плата за харчування дітей в закладі дошкільної освіти вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). (згідно з п. 3.7. Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667);

– батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління;

– відрахування дитини з закладу дошкільної освіти державної та комунальної форми власності може здійснюватись у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. (згідно з п. 12 ПОЛОЖЕННЯ «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305)

Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 02.12.2019 № 468р “Про організацію харчування у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році” 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по ЗДО № 205

від 09.12.2019 № 171р

 

План заходів

щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у ЗДО на 2019-2021 роки

 

1. Забезпечити неухильне дотримання вимог нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей у ЗДО.

Впродовж 2019-2021 років
Працівники ЗДО

2. Організувати проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей у ЗДО з метою запобігання спалахам кишковнх інфекцій та харчових отруєнь.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, вихователь-методист,
сестра медична старша

 

3. Організувати навчання персоналу, який задіяний в організації харчування дітей у ЗДО, з метою запобігання спалахам кишковнх інфекцій та харчових отруєнь.

Впродовж 2019-2021 років
сестра медична старша

4. З метою контролю за створенням належних безпечних умов з організації харчування організувати роботу комісії з громадського контролю за організацією харчування в ЗДО.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша

5. Забезпечити проведення лабораторних досліджень у ЗДО стосовно додержання вимог законодавства про харчові продукти.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша

6. Забезпечити складання та погодження перспективних двотижневих меню у ЗДО з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Запорізькій області згідно з вимогами чннного законодавства.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша

7. Сприяти запровадженню у ЗДО постійно діючих процедур, заснованнх на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР); здійснювати постійний моніторинг та дієвий контроль з цього питання.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша

8. Забезпечити дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва й обігу та дієвий контроль з цього питання.

Впродовж 2019-2021 років
Сестра медична старша,
працівники харчоблоку

9. При ускладненні епідемічної ситуації, виникненні спалахів гострих кишкових інфекцій, масових інфекційних захворювань (отруєнь) у ЗДО вжити невідкладних заходів щодо їх ліквідації. Забезпечити взаємоінформування щодо надзвичайних ситуацій у ЗДО.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша

10. Забезпечити раціональне та безпечне харчування дітей, у т.ч. виконання норм харчування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відночинку» та Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, який затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941.

Впродовж 2019-2021 років
Завідувач, сестра медична старша,
комірник, педпрацівники,
помічники вихователів

11. Провести роботу щодо гігієнічного виховання дітей, дотримання правил особистої гігієни, популяризації здорового способу життя тощо серед учасників освітнього процесу.

Впродовж 2019-2021 років
Вихователь-методист, сестра
медична старша, педпрацівники

12. Забезпечити в ЗДО питний режим вихованців гарантованої якості.

Впродовж 2019-2021 років
Сестра медична старша,
працівники харчоблоку,
помічники вихователів

13. Здійснювати моніторинг якості харчування.

Впродовж 2019-2021 років
Вихователь-методист, сестра
медична старша, педпрацівники