ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

logo
Освітні програми

Освітні програми, що реалізуються в ЗДО № 205 в 2017 – 2018 навчальному році

 

№ з/п Програма та методичнезабезпечення Реквізити щодозатвердження програми Вік дітей
1 «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років/науковий керівник

Богуш А.М./

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014№ 750  вiд  пренатального  перiоду до  трьох рокiв
2 Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма /науковий керівникК.Л. Крутій., авторський колектив – Богуш А.М., упорядники – Байєр О.М., Батліна О.М., Григоренко Л.В., Дорошенко З.П. та інші / – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2016 Лист Міністерства освіти і науки України вiд 06.11.2015№ 1/11-16160

 4 р.ж.

 5 р.ж.

 6 р.ж.

3 Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ [Н.В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук]; За заг.наук.ред. Т.О. Піроженко. – К.: Українська академія дитинства, 2017.-80с. Лист  Міністерства освіти і науки України вiд 01.08.2017 № 1/11-7684

6 р.ж.

4 «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації /заг. ред. – Низьковська О.В., авт.– Кулікова І.А., Шкваріна Т.М./ Лист Міністерства освіти і науки України  від 16.06.2016 № 1/9-315

 4 р.ж.

 5 р.ж.

 6 р.ж.

5  Парціальна програма для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна –наша Батьківщина» Укладач: Палець Ю.М., ДНЗ № 286 м. Запоріжжя  Затверджено науковою методичною радою ЗОІППО, протокол № 4 від 23.06.2015

 5 р.ж.

 6 р.ж.

6 Парціальна програма та методичні розробки «Люби і знай свій рідний край» ( для дітей середнього та старшого дошкільного віку)Укладач: Зуб Н.О., ДНЗ № 205, м. Запоріжжя Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністраціївід 30.12.2016 № 0939

 5 р.ж.

 6 р.ж.