ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

logo
Запобігання булінгу

Нормативно-правова база України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Закон України «Про захист суспільної моралі»
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо протидії булінгу (цькуванню)

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”

Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293”

Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”

Лист МОН від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII”

Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)”

Корисні посилання щодо теми антибулінгу

Методичний посібник “Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід”

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

Дитяча лінія  0800500225    або  116111  (безкоштовно)

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу  116000

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 0800500335    або  116123

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0800501720

 Уповноважений Президента України з прав дитини 0442557675

Центр надання безоплатної правової допомоги 0800213103

Національна поліція України 102

Веб-сайт  www.stopbullying.com.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДНЗ № 205

від 27.02.2019 № 43р

Схвалено педагогічною радою ДНЗ № 205 (протокол № 2 від 27.02.2019)

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 205 «Світлиця»

Запорізької міської ради Запорізької області

     1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

     2.Повноваження керівника ДНЗ № 205 та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 205 «Світлиця»
Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 205):

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2.3. Вихователь-методист забезпечує:

реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницькоїповедінки, спілкування та взаємодії;

прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті ЗДО № 205, розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.4. Педагогічні працівники ЗДО № 205:

забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника ДНЗ № 205 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

    3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця» (далі – Комісія) створюється наказом керівника ДНЗ № 205 та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші заінтересовані особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ № 205, Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ 3 205 та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником ДНЗ № 205 для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ДНЗ № 205 відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

  4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 • Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.
 • Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 • Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

     5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

 • В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ № 205.
 • Виконується рішення та рекомендації Комісіїв ДНЗ № 205.
 • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Керівником ДНЗ № 205 або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ДНЗ № 205.

     6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1.Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

повідомляти керівника ДНЗ № 205 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

отримувати інформацію про діяльністьДНЗ № 205, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівнику ДНЗ № 205 або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти керівнику ДНЗ № 205 у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

    7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – Положення) затверджується рішенням педагогічної ради ДНЗ № 205 та затверджується наказом керівника ДНЗ № 205.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ДНЗ № 205 та відповідно до наказу керівника ДНЗ № 205.

 

Додаток 1

до наказу

від 05.01.2022 № 19р

План заходів щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

на 2022 рік 

Додаток до наказу від 05.01.2022 № 19р

Зміст Термін Відповідальний
            1. Забезпечити системний контроль щодо захисту прав і законних інтересів дітей дошкільного віку під час освітнього процесу Впродовж  року Директор,  практичний психолог
            2. Організувати та провести в ЗДО Єдиний день інформування всіх учасників освітнього процесу щодо ознайомлення з нормативно-правовими документами стосовно прав дитини Вересень Директор
            3. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу питань охорони дитинства, попередження булінгу, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення у ЗДО та сім’ї, вирішення сімейних конфліктів тощо

Впродовж

року

Практичний психолог
            4. Забезпечити проведення виховної роботи з попередження жорстокості та формування моделі ненасильницької поведінки у взаєминах дітей

Впродовж

року

Практичний психолог,

вихователі груп

            5. Надавати рекомендації педагогам і батькам щодо попередження агресивності та жорстокості серед дітей

За планом

впродовж

року

Практичний психолог
            6. Забезпечити соціальний захист дітей пільгових категорій, в тому числі – в частині звільнення від плати за харчування Грудень Директор, вихователі груп
            7. Розглянути аналіз стану роботи педколективу щодо забезпечення прав, свобод всіх вихованців ЗДО та соціальної підтримки дітей пільгових категорій на батьківських зборах, нарадах

За планом

 

Директор
            8. Проводити індивідуальні консультації для сімей вихованців при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст. 6,8,10) При вступі дітей до ЗДО Практичний психолог
            9. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, органами опіки і піклування, громадськими організаціями тощо; виносити зазначені питання на розгляд педагогічних рад Впродовж року

Директор,

практичний психолог

       10. Забезпечити функціонування інформаційних стендів з матеріалами для ознайомлення батьківської громадськості з нормативно-правовими документами За запитом Практичний психолог
       11. Забезпечити розміщення та постійне оновлення нормативно-правових документів, телефонів довіри з питань запобігання і протидії булінгу на веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості Впродовж року Вихователь-методист
       12. Невідкладно інформувати відповідні органи, визначені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», про випадки домашнього насильства, що стали відомі працівникам ЗДО У разі виявлення випадку Директор

Додаток 3

до наказу

від 05.01.2022   № 19р

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 в ЗДО № 205 на 2022 рік

№ з/п Назва заходу Термін виконання  Відповідальні за контроль та виконання
1 Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки Постійно Практичний психолог
2 Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст. 8, 10) За планом Директор,
практичний психолог
3 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо Впродовж року

Директор,

практичний психолог

4 Розміщення актуальних нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості Постійно Практичний психолог
5 Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018        № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» У разі виявлення випадку

Директор

 

6 Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу За запитом  Практичний психолог
7 Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства та межах повноважень У разі виявлення випадку Комісія